Đề kép là đề có 2 chữ số giống nhau

Đề kép là đề có 2 chữ số giống nhau

You may also like...